Leikong

Gå til innhold

Hovedmeny

tilbygg

Leikanger Grendahus

Konkurranse Leikanger Skule og Grendahus - Herøy Kommune

Prosjektet vart behandla i Plan og bygningskommiteen 01.02.16
Planen vidare er som fyljer:
- Anbudsutlysing 02.02.2016
- Anbodsfrist 25.02.2016
- Signering av kontrakt 18.03.16
Hvis tilleggsløyving er nødvendig vil dette bli fremma i kommunestyret 17.03.16.

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen