Leikong

Gå til innhold

Hovedmeny

Brenne bål

Av Monica Sætre i bygdenytt · 16/10/2015 20:59:42
Tags: bål

Bålbrenning i Herøy Kommune
Er det lov å brenne bål?
Svar: Det er generelt forbod mot å brenne bål i utmark frå 15. april til 15. september.

Er det lov å brenne hageavfall og trevirke?
Svar: Det er lov å brenne hageavfall og reint trevirke på eigen tomt: innmark. Det er forbod mot å brenne all form for søppel og behandla/malt trevirke. Det skal leverast på godkjent mottak.

Brotebrann – er det regler for det?
Svar: Herøy kommune har ikkje særskilte reglar for bråtebrann. Sjå også svar over.

kilde : Herøy Kommune


So når naboen brenn noko i hagen kan ein ta det heilt med ro, det er lov
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen