Leikong

Gå til innhold

Hovedmeny

Leigeavtale

Arkiv


Avtale for utleie av
Leikanger Grendahus


Leigetakar (Namn og adr for rekning)     ________________ e-mail:______________  

Leigeansvarleg person er (Namn):         ________________

Leigeperiode :    frå ___________ kl. _____ til _________  kl._____

Vasking før arr:    til _________ kl. ____

PRISAR:
- Inntektsgjevande arrangement:   
- 20%  av Salsinntekter. (min 3.000,- max 6.500.-).      ______
-
                  Pris pr. kveld
- Lisje salen               600        ______  
- Store salen                        1.500        ______
- Kjøkken (tillegg)    600       ______
- Tillegg for førebuing kvelden før  200   ______  
- Leige av gardiner framfor ribbevegg: 200    ______
- Leige av lyd/lys anlegg   400  ______
- Garderobe m/dusj:     400       ______  
- Øvingshelg*) hovud etg.                3.000       ______  
- Rabatt for egenvask i forkant         avtalast  ______
TOTALT inkl mva               ________ Betalingsfrist: Seinast 14 dagar etter motteken rekning.

*) Spesialpris for ØVINGSHELG på Leikong (frå Fre 16:00 – Søn 15:00)


Leigetakar skal sørge for at:
1) Vakter ved helgearrangement skal være vaksne, over myndighets alder.
2) Antal vakter er avhengig av kva type arrangement og skal avtalast med Politiet
3) Alle ansvarlige leigetakarar SKAL være over 20 år.
4) Gjeldande reglar for bruk, vask og opprydding (vedlagt) vert følgd.
5) Ev. skadar skal meldast seinast ved tilbakelevering av nøklar.
6) Ferdig rydda til kl 1500 dagen etter, om ikkje anna er avtalt.

Leigetakar (sign):     Utleigar:
      Leikanger Grendahus PL
                                                              v/ Unni Skram Rinde    

Telefon ____________                            Telefon: 40870234      


 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen